Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Licznik : 575895
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  • INNOWACJE
  • INNOWACJE
  • INNOWACJE
konferencja "Kierunki wsparcia klastrów na poziomie krajowym i regionalnym na lata 2014 - 2020"

 

3 lipca 2014 roku odbyła się w Hotelu Patio we Wrocławiu konferencja realizowana
w ramach projektu CluStrat, pod nazwą „Kierunki wsparcia klastrów na poziomie krajowym i regionalnym na lata 2014 - 2020“. Organizatorem wydarzenia był Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 W konferencji wzięło udział ok. 70 osób reprezentujących dolnośląskie klastry i uczelnie wyższe. W ramach konferencji omówiono główne założenia polityki wspierania klastrów na poziomie regionalnym i krajowym w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Program konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

- Klastry w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 – 2020,

- Krajowe Klastry Kluczowe,

- Wsparcie Klastrów na poziomie krajowych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020,

- Wsparcie Klastrów w RPO WD 2014 – 2020,

- Klastry a inteligentne specjalizacje. Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski.

- Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji.

Konferencję otworzył pan dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, który podkreślił znaczenie klastrów jako ważnych ośrodków wzrostu
i innowacyjności w regionie. Zwrócił również uwagę na prowadzoną przez samorząd województwa dolnośląskiego politykę wspierania klastrów, czego wyrazem jest wsparcie samorządu województwa dla projektów kooperacyjnych i klastrowych oraz ujęcie tematyki klastrowej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020.  Konferencję prowadziła pani Agata Zemska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki.

Słuchając pierwszego wystąpienia pani Justyny Choińskiej – Jackiewicz reprezentującej Ministerstwo Gospodarki, uczestnicy konferencji mogli zaznajomić się z podejściem do problematyki klastrowej z poziomu krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem jej usytuowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Omówione zostały główne założenia Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, a w szczególności zapisy dotyczące wspierania współpracy w ramach klastrów. Następnie przedstawione zostały najważniejsze zapisy nowego programu wykonawczego do Strategii czyli Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. W ramach głównych założeń nowego Programu należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- wsparcie całego cyklu innowacji + wszystkich etapów rozwoju firmy,

- wsparcie bezpośrednie dla B+R, prototypu, linii demonstracyjnej, wdrażania B+R,

- szkolenia szyte na miarę – odwrócenie podejścia z podażowego na popytowe,

- nowe podejście do oceny projektów.

Celem Programu jest m.in. wzmocnienie i rozwój klastrów poprzez wspieranie wczesnej fazy rozwoju klastrów, wpieranie ich innowacyjności oraz rozwoju tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). KKK to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. W nowej perspektywie finansowej projekty uzgodnione i zgłaszane przez konsorcja aktorów KKK mają korzystać z dodatkowych punktów w systemie oceny przy aplikowaniu do różnych programów i działań pomocowych na poziomie regionalnym i krajowym.

W następnym wystąpieniu, pani Joanna Podgórska, reprezentująca Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), omówiła w sposób wyczerpujący nowe założenia systemowe wsparcia klastrów w Polsce oraz wynikającą z niej ideę Krajowych Klastrów Kluczowych, która ma polegać na zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju. Przedstawiony został również proces wyłaniania klastrów kluczowych. Oprócz stworzenia sieci klastrów kluczowych na poziomie kraju, zaproponowane zostało również utworzenie podobnej sieci wybranych kluczowych klastrów regionalnych w każdym województwie. Trzecią grupę stanowić mają stanowić pozostałe klastry regionalne lub lokalne. Nowe podejście do polityki klastrowej ma również wpisywać się w koncepcję polityki rozwoju kraju w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

W kolejnym wystąpieniu, pan Daniel Szczechowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przybliżył problematykę wsparcia klastrów na poziomie krajowych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020. W tym kontekście najważniejszym programem operacyjnym, który
w nowej perspektywie finansowej ma wspomóc rozwój klastrów kluczowych, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W PO IR ma być położny nacisk na wspieranie sfery badawczo-rozwojowej, w tym wsparcie przedsiębiorstw działających w obszarze B+R jak również koordynatorów klastrów kluczowych. PO IR ma przyświecać idea „wsparcia projektów od pomysłu do rynku”.

Wsparcie klastrów w nowej perspektywie będzie się również odbywało na poziomie regionalnym poprzez wykorzystanie środków dostępnych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W kolejnym wystąpieniu pani Marcelina Hałada, starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWD, przedstawiła główne założenia wsparcia klastrów w nowym RPO WD 2014 – 2020. Najważniejszą osią priorytetową, z której w nowej perspektywie będzie można finansować politykę klastrową, jest oś nr 1. Przedsiębiorstwa i innowacje. Do klastrów kierowane będą priorytety inwestycyjne 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
i 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP.

Po przedstawieniu głównych założeń nowej polityki klastrowej na poziomie kraju i regionu pan dr inż. Sławomir Olko z Politechniki Śląskiej omówił najciekawsze europejskie doświadczenia klastrowe. Jego wystąpienie pt. „Klastry a inteligentne specjalizacje. Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski” oprócz przedstawienia konkretnych przykładów klastrów, poruszało również ważny problem tego jaka jest miara sukcesu klastra. W wystąpieniu przedstawiona została również europejska i polska perspektywa rozwoju klastrów do 2020 roku, która został omówiona w kontekście, realizowanej równolegle na poziomie europejskim jak również krajowym i regionalnym, strategii inteligentnych specjalizacji.

Kolejnym prelegentem był pan Tomasz Szuba z Banku Światowego, który przedstawił główne założenia projektu realizowanego przez Bank Światowy we współpracy
z Ministerstwem Gospodarki, a którego pilot realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, dotyczącego opracowania procesu przedsiębiorczego odkrywania, mającego ułatwić okresową analizę potencjału i potrzeb firm na terenie kraju
i poszczególnych regionów.

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami był również czas na dyskusję. Szeroki zakres tematów poruszanych w trakcie konferencji stymulował zaproszonych gości do wyrażania swojego zdania, przedstawiania propozycji ale również zgłaszania swoich wątpliwości co do zaprezentowanych propozycji rozwiązań systemowych dotyczących szeroko rozumianej polityki klastrowej Państwa.  

 

Publikacje do pobrania:

1. Klastry w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 - 2020

2. Krajowe Klastry Kluczowe - założenia

3. Wsparcie Klastrów na poziomie krajowych programów operacyjnych w latach 2014 - 2020

4. Wsparcie Klastrów w RPO WD 2014 - 2020

5. Klastry a inteligentne specjalizacje. Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski

6. Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji

 

 

 

 

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Informacje zawarte w artykule wyrażają opinię autora, Instytucja Zarządzająca oraz instytucje Programu dla Europy Środkowej nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania informacji zawartych w powyższej publikacji.

PDF Drukuj Email
Data: 09.07.2014 Aktualizacja: 09.07.2014
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl