Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Licznik : 575922
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  • INNOWACJE
  • INNOWACJE
  • INNOWACJE
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2012 roku)
 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2012 r.


Celem konkursu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.

Konkursem będą objęte następujące zadania:
Zadania w zakresie rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego – działania związane z rozwojem partnerstwa między członkami klastrów, stymulowaniem rozwoju sieci kooperacji, aktywizacją związków gospodarczych pomiędzy członkami klastrów oraz promowaniem idei clusteringu wśród przedsiębiorców Dolnego Śląska. Istotnym elementem będą działania wspomagające promocję i internacjonalizację działających Klastrów Województwa Dolnośląskiego w tym:

- Szkolenia i warsztaty informacyjne dotyczące rozwoju współpracy wewnątrz klastrów w tym miedzy innymi spotkania członków klastra,
- Promocja klastrów na rynkach międzynarodowych w tym między innymi udział w targach, giełdach, wystawach i wizytach studyjnych w klastrach branżowych,
- Upowszechnianie informacji i promocja inicjatyw klastrowych poprzez opracowanie logotypów klastrów, materiałów informacyjnych w tym w językach obcych,
- Opracowanie profesjonalnych stron internetowych w tym obcojęzycznych oraz poprawa systemu komunikacji wewnątrz klastra,
- Inicjowanie powiązań klastrowych,
- Inicjowanie współpracy klastrów z jednostkami naukowo-badawczymi.

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 106 452,50 zł ( sto sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). W przypadku wyboru oferty realizacja nastąpi w trybie  powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadania objętego konkursem - nie wcześniej niż 1 września 2012 roku, zakończenie realizacji - nie później niż 15 grudnia 2012 roku. Miejscem realizacji będzie województwo dolnośląskie (nie dotyczy targów, giełd, wystaw i wizyt studyjnych).

Oferty wraz z dokumentami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departamentu Rozwoju Regionalnego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Sekretariat Departamentu znajduje się w pok. 1007, I piętro (wejście od ul. Mazowieckiej 17)

Termin składania ofert: do 6 lipca 2012 r.

Uchwała oraz  pełna treść ogłoszenia na stronie:
Biuletyn Informacji Publicznej
PDF Drukuj Email
Data: 15.06.2012 Aktualizacja: 15.06.2012
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl