Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Licznik : 571378
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekt District+
Baza projektów - Projekty realizowane przez Wydział Gospodarki

 

Projekt DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices)  
Okres realizacji: styczeń 2010 - grudzień 2013
Budżet: 4,6 mln. euro (budżet dla Województwa Dolnośląskiego to 500 tys. euro)
Budżet dla podprojektów w ramach BWD: 346 993,00 euro
Finansowany w ramach Programu Interreg IVC

Cele
1.   Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
2.   Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
3.   Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
4.   Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów. 

Realizacja projektu będzie przebiegać wokół następujących obszarów tematycznych:

•  Wsparcie dla przedsiębiorczości dla młodych naukowców,
•  Mechanizmy start-up dla MSP,
•  Narzędzia spin-off dla przemysłowych MSP,
•  Modernizacja tradycyjnego sposobu wytwarzania poprzez strategie internacjonalizacji,
•  Ułatwienia dla współpracy między przedsiębiorcami a naukowcami,
•  Tworzenie i zarządzanie inkubatorami technologicznymi,
•  Tworzenie i zarządzanie centrami transferu technologii,
•  Innowacyjne usługi w parkach naukowych, 

Do partnerów projektu należą jednostki samorządu terytorialnego oraz Park naukowy, w tym:

•  region Toskanii (Partner Wiodący),
•  region Dolnej Saksonii (Niemcy),
•  region Vastra Gotaland (Szwecja),
•  region West Midlands (Wielka Brytania),
•  region Brasov (Rumunia)
•  Województwo Dolnośląskie

 


W ramach projektu zostanie dofinansowanych 6 projektów zakładających wymianę dobrych praktyk między instytucjami z partnerskich regionów. Z Dolnego Śląska w przeważającej większości dofinansowanie otrzymają podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku i jedna jednostka z sektora finansów publicznych – Politechnika Wrocławska, w tym:

•  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o,
•  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A,
•  Politechnika Wrocławska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
•  Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
•  Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rezultaty

• Realizacja 6 subprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie. Subprojekty dotyczyć będą następujących zakresów tematycznych: - finansowanie firm typu start-up i spin-off, - rozprzestrzenianie innowacji, - inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki.
• Utworzenie internetowej bazy danych zawierającej opisy dobrych praktyk (24 zidentyfikowane praktyki, 6 wdrożonych)
• Organizacja seminariów tematycznych
• Organizacja wizyt studyjnych
• Wypracowanie rekomendacji w zakresie tworzenia planów rozwoju, których celem jest podnoszenie innowacyjności regionów

Kontakt:
Justyna Lasak
, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 71 776 94 43,
lub Michał Frycz, michal. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 71 776 91 86.

Więcej informacji także na stronie: www.districtplus.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
* * *

HISTORIA PROJEKTU (AKTUALNOŚCI)
17.06.2011
Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla podprojektów

W ramach realizacji  projektu DISTRICT+, 14 czerwca 2011 r. w Hotelu Panorama we Wrocławiu odbyło się Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla instytucji z Dolnego Śląska zaangażowanych w realizację podprojektów.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu zapoznania obecnych na szkoleniu osób z problematyką wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wśród obecnych osób znaleźli się przedstawiciele:
- Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
- Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.
- Politechniki Wrocławskiej, Akademickiego inkubatora Przedsiębiorczości,
- Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z zatwierdzonymi podprojektami, ich założeniami, budżetem i celem jaki chcą osiągnąć poszczególni partnerzy.
W części szkoleniowej spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadzili szkolenie dotyczące rozliczania projektów realizowanych
w ramach Programu INTERREG IVc. Omówiono między innymi zagadnienia związane
z budżetem, wydatkami kwalifikowanymi, kartami czasu pracy oraz zwrócono uwagę na najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy. Pani Justyna Lasak jako przykład inicjatywy realizowanej w ramach programu INTERREG IVc zaprezentowała założenia, cele, przebieg oraz osiągnięte rezultaty projektu Knowlege Network Management in Technology Parks KNOW MAN.

Pliki do pobrania:
- Prezentacja INTERREG IVC
- Prezentacja Projektu KNOW-MAN
- Prezentacja Najczęstsze błędy i problemy
- Prezentacja Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

06.06.2011
Spotkanie w ramach projektu District+ w Goteborgu

W dniach 31 maja 2011 r. - 01 czerwca 2011 r. w Göeteborgu odbyło się spotkanie partnerów projektu DISTRICT+. Pierwszego dnia spotkania, odbyło się na posiedzenie Komitetu Zarządzającego podczas którego obradowali nad następującymi zagadnieniami:

- Informacją dotyczącą pierwszego i drugiego Prorgess Report,
- Aktualizacją składu partnerów projektowych (wypełnienie formalnych procedur),
- Przeglądem kalendarza działań,
- Przeglądem budżetu projektu.
- Działaniami związanymi z komunikacją i promocją,
- Przeglądem komponentów tematycznych projektu (C3 - Wymiana doświadczeń, C4 – Subprojekty)

W godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty szkoleniowe dla partnerów biorących udział w realizacji Subprojektów, dotyczące między innymi sposobu zarządzania, komunikacji i raportowania. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Drugiego dnia przedstawiono pięć z sześciu Subprojektów które decyzją Komitetu Sterującego z dnia 28 kwietnia 2011 r. zostały wybrane do realizacji.
- Next Generation Science Park (NGSP) – Partner wiodący: Chalmers Industriteknik (Szwecja). 31 maja odbyło się spotkanie inaugurujące projekt.
- Networks for the Internationalization of Cluster Excellence in regions (NICER) – Partner wiodący: PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e sientifici per l’Universita di Firenze (Włochy).
- Enhancing Knowledge Collaboration un Eco-Innovation (KNOW-ECO) – Partner wiodący: Coventry University Enterprises Ltd (Anglia).
- Science Parks Without Walls (SPWW) – Partner wiodący: Birmingham City Council (Anglia)
- Improved Definition and Profiling for Sustainable Technology Parks (STEP) – Partner wiodący: IGZ Magdeburg GmbH (Niemcy). 1 czerwca zainaugurowano projekt spotkaniem wszystkich partnerów projektowych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Regionu Västra Götaland zaprezentowali dwie prezentacje dotyczące wykonanych badań.
- Incubation and Pre-Seed
- Open Innovation.

Spotkania projektowe zbiegły się z organizacją CIP Forum 2011 "The New Wealth of Nations" (29 maja - 1 czerwca).

Więcej inforamcji na temat projektu na stronie DISTRICT + 

Pliki do pobrania: (wersja angielska)
- Zarządzanie Subrojektami: techniczne i finansowe raportowanie
- Komunikacja w Subprojektach i działania wdrożeniowe

09.05.2011
Rozstrzygnięcie konkursu na podprojekty w ramach projektu District+

 Midlands (Wielka Brytania). Instytucje zachęcano do zgłaszania swoich projektów w celi identyfikacji, analizy i rozpowszechniania dobrych praktyk związanych z innowacjami i transferem technologii od instytucji badawczych (nauki) do przedsiębiorstw i klastrów.

Zgodnie z zasadami wyboru podprojektów, ich realizacja rozpocznie się w maju 2011 roku i zakończy się najpóźniej w maju 2013 roku. Podprojekty zaangażują partnerów z przynajmniej trzech różnych regionów spośród regionów partnerskich projektu District+.

Sześć złożonych wniosków poddano weryfikacji pod względem kryteriów kwalifikowalności oraz merytorycznych, która wykazała ich dobry lub w niektórych przypadkach bardzo dobry poziom. Następnie wnioski zostały odpowiednio zatwierdzone do finansowania przez Komitet Sterujący projektu DISTRICT+ w dniu 28 kwietnia br.

Podprojekty zaangażują łącznie 26 różnych instytucji w ramach partnerskich regionów - w tym władze publiczne, centra biznesowe i usługowe, parki technologiczne, uniwersytety itd. Z Dolnego Śląska pochodzi 5 różnych instytucji, które łącznie będą reprezentować województwo we wszystkich podprojektach. Pozostałe instytucje pochodzą z Toskanii (3), z regionu Vastra Gotalands (4), West Midlands (6), Brasov County (4), i Saksonii-Anhalt (4). Całkowity budżet podprojektów wyniesie około 2.400.000,00 €.

Podprojekty koncentrują się na następujących obszarach: strategie internacjonalizacji, strategie klasteryzacji, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój inkubatorów technologicznych oraz eko-innowacje w firmach stosujących wysokie technologie.

Oto lista zgłoszonych wniosków do konkursu z liczbą otrzymanych punktów:
- Networks for Internationalisation of Cluster Excellence In Regions (85,17),
- Next Generation Science Park (83,8),
- Science Park Without Walls (83),
- Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States (81,17),
- Enhancing Knowledge Collaboration In Eco-Innovation (78,17),

- oraz Improved Definition and Profiling for Sustainable Technology Park (71,5).
Każdy z podprojektów zakłada organizację kilku wydarzeń międzyregionalnych, identyfikacje dobrych praktyk oraz ich przeniesienie na grunt pozostałych regionów, podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz przygotowanie narzędzi wsparcia polityki regionalnej.

Poniżej krótki opis podprojektów:
Networks for Internationalisation of Cluster Excellence In Regions jest realizowany przez Toskanię (lider), Dolny Śląsk, Sachsen-Anhalt, West Midlands, Brasov County. Z Województwo Dolnośląskiego udział w projekcie weźmie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wprowadzenie polityk, które pogodzą udoskonalenie innowacji z atrakcyjnością zagranicznych inwestycji w firmach klastrowych. Budżet podprojektu wynosi około 347 tys. euro.

Next Generation Science Park jest realizowany przez regiony Vastra Gotalands (lider), West Midlands, Dolny Śląsk (Dolnośląski Park Innowacji i Nauki), Sachsen-Anhalt. Celem projektu jest przegląd najnowszych koncepcji funkcjonowania parków technologicznych oraz identyfikacja odpowiedniego podejścia do regionalnego systemu parków naukowych i technologicznych dla każdego z regionów. Budżet podprojektu wynosi około 560 tys. euro.
Informacje na temat podprojektu można uzyskać na stronie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki: www.dpin.pl


Science Park Without Walls jest realizowany przez West Midlands (lider), Dolny Śląsk, Vastra Gotalands, Sachsen-Anhalt. Województwo dolnośląskie reprezentuje Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Projekt koncentruje się na nowym typie zaawansowanych połączeń i usług biznesowych potrzebnych dla nowej generacji przedsiębiorców chcących rozszerzyć i rozwinąć swoją działalność w obliczu bardzo szybko „przemieszczającego się” przemysłu. Dodatkowo w projekcie zostaną zaprezentowane i zbadane w każdym z regionów: narzędzie „Digital Plaza” oraz model „Quick Point Model”. Budżet podprojektu wynosi 570 tys. euro.
Informacje na temat podprojektu można uzyskać na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.darr.pl lub Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki: www.dpin.pl

Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States jest realizowany przez Brasov County (lider), Dolny Śląsk, West Midlands i Toskanię. Województwo Dolnośląskie reprezentuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z Politechniki Wrocławskiej. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii jak również agencji rozwoju regionalnego głównie na Dolnym Śląsku oraz w Brasov County poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych w Toskanii i West Midlands. Budżet podprojektu wynosi około 374 tys. euro.

Enhancing Knowledge Collaboration In Eco-Innovation jest realizowany przez West Midlands, Dolny Śląsk (Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego), Sachsen-Anhalt i Toskanię. Projekt koncentruje się wokół zagadnień ekologicznych, w tym zwłaszcza wykorzystania innowacji ekologicznych w sektorze budowlanym oraz mobilnym. Budżet podprojektu wynosi około 288 tys. euro.
Informacje na temat podprojektu można uzyskać na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.darr.pl 

Improved Definition and Profiling for Sustainable Technology Park jest realizowany przez Sachsen-Anhalt (lider), Dolny Śląsk (Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz West Midlands. Podprojekt koncentruje się na sektorze motoryzacyjnym. Jego celem jest identyfikacja instrumentów, zestawu narzędzi, metodologii mających na celu umożliwienie stworzenia zorientowanych na przyszłość zrównoważonych parków technologicznych. Ponadto zostanie zdobyta wiedza na temat najbardziej znaczących usług dla innowacyjnych MSP, oraz najlepszego sposobu transferu technologii pomiędzy gospodarką a nauką. Budżet podprojektu wynosi około 280 tys. euro.

28.12.2010
 Konkurs na podprojekty

W ramach Programu Interreg IVC, Projektu DISTRICT+ 17 grudnia w Brukseli rozpoczął się międzyregionalny nabór propozycji podprojektów (Konkurs na projekty realizowane w ramach projektu DISTRICT+ zwane subprojektami). Zaprezentowany w Biurze Regionu Toskania w Brukseli nabór skierowany jest do podmiotów publicznych oraz podmiotów zarządzanych przez podmioty publiczne, z 6 regionów biorących udział w Projekcie DISTRICT+. Zgłoszenia propozycji można składać nie później niż do 31 marca 2011r. Dofinansowanie odbywać będzie się na zasadach refundacji do 85% kosztów kwalifikowanych (trwają pracę nad zwiększeniem wysokości refundacji do 100%).

Zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie „Terms of Reference”, podprojekty będą realizowane pomiędzy majem 2011 a majem 2013. Propozycje podprojektów muszą zakładać udział partnerów z przynajmniej 3 różnych regionów, spośród sześciu uczestniczących w Projekcie DISTRICT+

- Toskania (Włochy)
- Vastra Gotalands (Szwecja)
- Województwo Dolnośląskie
- Okręg Braszów (Rumunia)
- Saksonia Anhalt (Niemcy)
- Birmingham Science Park Aston (Wielka Brytania)

i muszą koncentrować się na jednym spośród poniższych obszarów:

1. strategie Internacjonalizacyjne,
2. strategie dla Klastrów,
3. rozwoju innowacyjnego biznesu,
4. narzędzia spin-off dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w przemyśle,
5. rozwój technologicznych inkubatorów,
6. eko-innowacje w firmach wysoko rozwiniętych.

Zgodnie z ogólną metodologią Projektu DISTRICT+, Podprojekty wymagają identyfikacji, analizy oraz wdrożenia dobrych praktyk, które są istotne z punktu widzenia polityk rozwoju regionów i stworzą wstępne warunki do integracji rezultatów w programach rozwojowych partnerów. Potencjalni uczestnicy oraz zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z regionalnymi punktami informacyjnymi oraz Sekretariatem DISTRICT+ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Dokumenty aplikacyjne do pobrania
- Terms of Reference
- Formularz Aplikacyjny
- Oświadczenie o współfinansowaniu

Więcej informacji znajdą Państwo :
na stronie
www.districtplus.eu

lub uzyskają od


Tomasza Jarka
Dział  Innowacji i Konkurencyjności
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-411 Wrocław

tel. (071) 776-91-86; (071) 776-91-86,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 14.06.2010
Podsumowanie konferencji inauguracyjnej projektu District+

Podsumowanie konferencji inauguracyjnej projektu DISTRICT+ pn."Wymiana dobrych praktyk dla poprawy efektywności regionalnej polityki innowacyjnej", która odbyła się w dniu 25 maja 2010 r. w Art Hotelu przy ul.Kiełbaśniczej 20, 50-110 Wrocław

W dniu 25 maja 2010 r. w Art Hotelu we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja inauguracyjna projektu DISTRICT+ pn. „Wymiana dobrych praktyk dla poprawy efektywności regionalnej polityki innowacyjnej”. Celem konferencji było uroczyste otwarcie projektu District +, którego partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawienie zasad naboru dla podprojektów, które realizowane będą w ramach w/w projektu. Uczestnikami tego międzynarodowego wydarzenia byli przede wszystkim przedstawiciele podmiotów publicznych prowadzących działalność związaną ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przez regiony partnerskie projektu DISTRICT+  oferty współpracy w ramach podprojektów. Wśród instytucji pochodzących z województwa dolnośląskiego swoje pomysły na wspólną realizację podprojektów zaprezentował Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu konferencji odbyło się spotkanie dla instytucji bezpośrednio zainteresowanych współpracą w ramach podprojektów, które zaowocowało wymianą kontaktów i pomysłów na realizację w przyszłości wspólnych przedsięwzięć.

Projekt DISTRICT+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices) realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 2007-2013. Do partnerów projektu należy region Toskanii (Partner Wiodący), region Saksonii, region Vastra Gotaland (Szwecja),region West Midlands (Wielka Brytania).     Naczelną ideą projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym, jednym z kluczowych działań projektu będzie „dostarczanie” „dobrych praktyk” przez bardziej doświadczonych i rozwiniętych partnerów dla partnerów pochodzących z nowo przyjętych państw członkowskich UE,
czyli dla Dolnego Śląska oraz regionu Brasov.

Pliki do pobrania:

Galeria zdjęć:10.05.2010
Zaproszenie na konferencję inauguracyjną projektu District+

 

 

 

Informacje o projekcie
Plan konferencji
Formularz rejestracyjny

Data: 21.07.2011 Aktualizacja: 09.02.2015
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl