Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527456
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku)
Klastry - Wsparcie dla inicjatyw klastrowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2011 r. 

Celem konkursu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.

Konkursem będą objęte następujące zadania:
Zadania w zakresie rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego – działania związane z rozwojem partnerstwa między członkami klastrów, stymulowaniem rozwoju sieci kooperacji, aktywizacją związków gospodarczych pomiędzy członkami klastrów oraz promowaniem idei clusteringu wśród przedsiębiorców Dolnego Śląska. Istotnym elementem będą działania wspomagające promocję i internacjonalizację działających Klastrów Województwa Dolnośląskiego w tym:

- Szkolenia i warsztaty informacyjne dotyczące rozwoju współpracy wewnątrz     klastrów w tym miedzy innymi spotkania członków klastra,

- Promocja klastrów na rynkach międzynarodowych w tym między innymi udział w targach, giełdach, wystawach i wizytach studyjnych w klastrach branżowych,

- Upowszechnianie informacji i promocja inicjatyw klastrowych poprzez opracowanie logotypów klastrów, materiałów informacyjnych w tym w językach obcych,

- Opracowanie profesjonalnych stron internetowych w tym obcojęzycznych oraz  poprawa systemu Komunikacji wewnątrz klastra,

- Inicjowanie powiązań klastrowych,

- Inicjowanie współpracy klastrów z jednostkami naukowo-badawczymi.

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych). W przypadku wyboru oferty realizacja nastąpi w trybie  powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Termin realizacji wszystkich zadań jest przewidziany na okres od 1 czerwiec 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku. Miejscem realizacji będzie województwo dolnośląskie (nie dotyczy targów, giełd, wystaw i wizyt studyjnych).
Oferty wraz z dokumentami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: do dnia  6 kwietnia 2011 roku w

Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
pok. 1007, I piętro (wejście ul. Mazowiecka 17)
(decyduje data wpływu do Urzędu)

Uchwała, pełna treść ogłoszenia oraz pozostałe załączniki do pobrania na stronie:
Biuletynu Informacji Publicznej.  

Data: 16.03.2011 Aktualizacja: 15.04.2011
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl