Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527437
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nabór wniosków do Działania 5.1
Klastry - Wsparcie dla inicjatyw klastrowych

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie udzielone na

a. wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:
• stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
• opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

b. fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Termin naboru wniosków
21 marca do 27 maja 2011 r.

Uwaga!
Nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 27 maja 2011 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

Budżet:
Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I naborze w 2011 roku wynosi:  80 000 000 PLN
Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Artykuł na podstawie informacji zamieszczonych na stronie PARP.                    
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data: 11.03.2011 Aktualizacja: 15.03.2011
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl