Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527439
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Trwają prace nad powołaniem Grup Roboczych ds. RSI WD
Niedługo minie 6 lat od opracowania i przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego (RSI WD). W tym okresie zaszły poważne zmiany, zarówno w samym regionie, jak i w otoczeniu makroekonomicznym. Samorząd województwa dolnośląskiego, dostrzegając te zmiany i towarzyszące im nowe wyzwania, postanowił podjąć prace nad aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Innowacji i opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2011-2020 wraz z Planem Wykonawczym do RSI WD na lata 2012-2014. Prace te realizowane są przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. i potrwają ok. 6 miesięcy.
 
Jest rzeczą niezwykle istotną, aby nowe dokumenty strategiczne powstawały w oparciu o konsensus wypracowany wśród kluczowych przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowo-badawczych i samorządowych regionu. W związku z powyższym trwają prace nad powołaniem trzech Grup Roboczych reprezentujących te środowiska. Grupy Robocze będą spotykać się podczas pięciu kilkugodzinnych spotkań warsztatowych weryfikując zapisy strategii wokół trzech priorytetowych zagadnień: 
  • Grupa Robocza I: Kształtowanie postaw proinnowacyjnych 
  • Grupa Robocza II: Współpraca na rzecz innowacji 
  • Grupa Robocza III: Otoczenie rozwoju innowacji 
W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:
  •  instytucji B+R,
  • instytucji otoczenia biznesu,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • stowarzyszeń/sieci gospodarczych. 
Dodatkowo Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został powołany Komitet Sterujący ds. RSI. W skład Komitetu weszli eksperci regionalni, przedstawiciele najważniejszych podmiotów dolnośląskiego systemu innowacji: m.in.: przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, gospodarczych sieci powiązań oraz innych podmiotów mogących wspierać proces wprowadzania innowacji w gospodarce regionu.
 
Konsultacje społeczne dokumentu przewidziane są na okres kwiecień-maj. Wtedy też możliwe będzie zapoznanie się z projektami dokumentów: Regionalna Strategia Innowacji na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014.
Data: 25.01.2011 Aktualizacja: 25.01.2011
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl