Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527410
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekt: „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”
Baza projektów - Projekty realizowane przez Wydział Gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.2.2. POKL
Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Wrocławską

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku poprzez opracowanie „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” dokumentu, który wyznaczy kierunki i zadania oraz przyczyni się do podniesienia skuteczności działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Cele szczegółowe projektu:
1. Realizacja zalecenia wyrażonego w DSI poprzez opracowanie 1 diagnozy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na DŚ, uwzględniającej w szczególny sposób kwestie równościowe wskazane w uzasadnieniu;
2. Identyfikacja obszarów wykluczenia cyfrowego;
3. Identyfikacja projektów kluczowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie;
4. Opracowanie strategii oraz raportów oddziaływania na środowisko i raportu ewaluacyjnego;
5. Osiągnięcie konsensusu wokół innowacyjnych rozwiązań informacyjnych na DŚ, czego wyrazem będzie raport z przeprowadzonej debaty publicznej;
6. Zapewnienie udziału kobiet w procesie badawczym i decyzyjnym poprzez ich udział w KS dla realizacji strategii.
Rezultaty projektu:
Rezultaty twarde (produkty):
1. Opracowanie podstrony internetowej (liczba wejść 2000)
2. Opracowanie wstępnego zakresu strategii (1 analiza)
3. Opracowanie analizy potrzeb diagnostycznych (1 analiza)
4. Opracowanie diagnozy w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(1 raport)
5. Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (1 dokument strategiczny)
6. Opracowanie raportu ewaluacyjnego (1 raport)
7. Opracowanie raportu nt oddziaływania na środowisko (1 raport)
8. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych (1 raport)
9. Publikacja 200 kpl materiałów pokonferencyjnych
10. Organizacja 2 warsztatów każdy dla 30 osób
11. Organizacja 1 konferencji dla 100 osób

Rezultaty miękkie:
1. Zidentyfikowanie obszarów wykluczenia cyfrowego,
2. Zidentyfikowanie projektów kluczowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,
3. Podniesienie świadomości uczestników organizowanych konferencji i warsztatów w zakresie sprawnego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
4. Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji oraz przedsiębiorstw, uczestniczących w organizowanych w wydarzeniach odnośnie trendów rozwojowych i stanu obecnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na DŚ.
Budżet projektu oraz montaż finansowy:
1 290 400,00 zł (85% - EFS; 15% - BWD)
Okres realizacji projektu:
Od 01.06.2010 do 31.08.2012 

Osoba do kontaktu:
Marcin Kubrycht
Dział Innowacji i Konkurencyjności
Wydział Gospodarki
Departament Rozwoju Regionalnego
tel. (071) 776-93-63, pok. 1012
ul. Mazowiecka 17
Data: 15.10.2010 Aktualizacja: 11.01.2012
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl