Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527382
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Politechniki Wrocławskiej
Instytucje proinnowacyjne w regionie - Parki i inkubatory technologiczne
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Politechniki Wrocławskiej został powołany 23.02.2006 r. jako jednostka Uczelni i działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Senat. AIP powołano w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Wrocławskiej oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, a także wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego, w tym pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.
Inkubator posiada kadrę etatową (dwie osoby + mianowany dyrektor), 10 osobową Radę Nadzorującą składającą się z przedstawicieli wydziałów Politechniki Wrocławskiej, Samorządu Studenckiego i Rady Doktorantów oraz 13 osobową Radę Konsultacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora gospodarczego. Inkubator ma też wydzielone mienie i budżet.
Zasadniczym zadaniem AIP jest inkubacja przez okres dwóch lat nowo powstałych przedsiębiorstw. Od początku działalności do Inkubatora przystąpiło 39 przedsiębiorstw. Obecnie w Inkubatorze jest 32 przedsiębiorstwa ponieważ część zakończyła już okres inkubacji. Inkubator podejmuje też działania promocyjne, prowadzące do aktywizacji społeczności akademickiej Wrocławia do podejmowania działalności gospodarczej. Przyczynia się dzięki temu do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikro przedsiębiorstw i wspierania ich w pierwszym okresie działalności.

Celem działania AIP jest:
• promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, a także innych podmiotów zewnętrznych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach,
• efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Wrocławskiej oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki,
• aktywizacja społeczności akademickiej Wrocławia do podejmowania działalności gospodarczej,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikro przedsiębiorstw i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania,
• wspieranie tworzenia przez pracowników Politechniki firm współpracujących
z Uczelnią (np. spin-off i start-up), wykorzystujących na zasadach odpłatności potencjał technologiczny i intelektualny wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz infrastruktury Wrocławskiego Parku, Technologicznego S.A.
• pozyskiwanie funduszy wspierających działalność AlP,

Do podstawowych form działalności AIP należą:
• szeroka działalność edukacyjna, poprzez organizowane seminaria (np. Droga do własnej firmy),
• kursy i warsztaty szkoleniowe, zawierające cykl wykładów specjalistycznych i kończące się opracowaniem biznesplanu pod nadzorem specjalisty,
• działalność doradcza z zakresu spraw prawnych i finansowych,
• wynajmowanie przedsiębiorcom pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach,
• utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami po okresie inkubacji
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl