Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527396
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
KGHM CUPRUM spółka z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Instytucje proinnowacyjne w regionie - Jednostki B+R

 

 

KGHM CUPRUM spółka z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław
Tel.: +48 71 7812 201
Fax: + 48 71 344 35 36
www.cuprum.wroc.pl

Firma w obecnej formie działa od 1 stycznia 1993 roku i jest w 100% własnością KGHM Polska Miedź S.A. Powstała z przekształcenia istniejących od 1967 roku Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum. Kapitał zakładowy KGHM CUPRUM CBR wynosi 8,5 mln zł, obrót w 2008 r. wyniósł 27,2 mln zł. Firma zatrudnia 130 osób.

10 września 2002 roku, decyzją Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, CUPRUM uzyskało status jednostki badawczo-rozwojowej, a obecnie, po zmianie przepisów, jest centrum badawczo-rozwojowym.

Działalność naukowo-badawcza i projektowa KGHM CUPRUM obejmuje szereg dziedzin poczynając od geologii, hydrogeologii i geofizyki, poprzez górnictwo, mechanikę górotworu, wentylację, automatyzację, elektryfikację oraz mechanizację kopalń, aż do wzbogacania rudy, składowania odpadów poflotacyjnych, na ochronie środowiska skończywszy.
W początkowym etapie działalności CUPRUM było generalnym wykonawcą dokumentacji badawczej i projektowej dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zaprojektowano wówczas zintegrowany okręg przemysłowy z własnym systemem infrastruktury technicznej, w tym cztery kopalnie miedzi Lubin, Polkowice, Rudna i Sieroszowice.
Obecnie KGHM CUPRUM wykonuje usługi przede wszystkim na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., a ponadto dla kopalń węgla kamiennego, cynku i ołowiu oraz dla Kopalni Soli w Wieliczce. Od wielu lat uczestniczymy w Projektach Ramowych Unii Europejskiej, realizujemy Projekty Celowe i Zamawiane, finansowane przez MNiSW. Nawiązujemy kontakty z gminami oferując im naszą wiedzę i doświadczenie.

Działalność badawczą i projektową prowadzimy również za granicą. Zaprojektowaliśmy kopalnie metali w byłym ZSRR i Chinach, dokonaliśmy oceny techniczno-ekonomicznej złóż m.in. w Mongolii, Zambii, Kongo, Maroku, Chile, Peru, na Węgrzech, w Albanii i na Kubie. Wśród wielu zadań eksportowych należy również wymienić projekty szybów i tuneli w Indiach, Algierii i Iranie, a ostatnio projekt szybów dla kopalni Konkola w Zambii.
KGHM CUPRUM CBR ma wysoko wykwalifikowaną kadrę o dużym doświadczeniu zawodowym. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ochrony powierzchni ziemi, ochrony wód, ochrony powietrza, geologiczne i hydrogeologiczne, uprawnienia WUG, a ponadto są rzeczoznawcami NOT-SITG, SITR, SITM  i SITE.

Nasza firma współpracuje z krajowym zapleczem naukowo-badawczym, w tym między innymi z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Metali Nieżelaznych i Politechniką w Gliwicach. Utrzymujemy również kontakty z wieloma ośrodkami zagranicznymi takimi jak Uniwersytet Laval w Kanadzie, DMT i Akademie Fresenius w Niemczech, Knight Piesold i Imperial College of Science w Wielkiej Brytanii, National Technical University w Grecji, Almagrera S.A. w Hiszpanii, Canadian Centre for Mineral and Energy Technology Canmet, Mine Radio System and BPT Components & Parts w Kanadzie, BRGM we Francji, czy Ośrodek Badawczy firmy Siemens.
W badaniach wykorzystujemy unikalną aparaturę badawczą, m.in.: chromatografy do analiz mieszanin gazów i cieczy lotnych, dyfraktometr rentgenowski, spektrometr promieniowania podczerwonego, nowoczesny miernik do pomiaru poziomu hałasu, przenośny system pomiaru emisji gazów, zestaw do pomiaru i analizy drgań, aparaturę termowizyjną, aparaturę do nieniszczących badań wytrzymałościowych laboratoryjnych i terenowych, zestawy do wykonywania analiz chemicznych wód oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej.

Firma prowadzi również działalność wydawniczą, w ramach której regularnie ukazuje się „Czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud CUPRUM”. Organizujemy ponadto konferencje naukowe będące miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń.
CUPRUM działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

KGHM CUPRUM CBR podejmuje działania mające na celu nawiązywanie oraz poszerzanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi, sprzyjające lepszemu wykorzystaniu istniejącego potencjału przemy-słowego, naukowego i społecznego przy realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój gospodarki Dolnego Śląska. W tym celu została powołana Fundacja dla Dolnośląskiego Klastra Surowcowego, której zadaniem jest m.in. wspomaganie gospodarczego stosowania osiągnięć naukowych, promocja wykorzystania zasobów naturalnych regionu, wzmacnianie konkurencyjności miejscowych przedsiębiorstw oraz przyciąganie innowacji i inwestycji. Firma nasza jest także członkiem konsorcjów naukowo-przemysłowych, takich jak Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources), „Inicjatywa górnicza ds. rozwoju systemów obudowy wyrobisk i ich elementów” (The Mining Initiative on Development of Ground Support Systems and Equipments) oraz Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

W ramach realizowanej przez naszą Firmę misji, kreujemy nowoczesne, bezpieczne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Biorąc aktywny udział w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy, KGHM CUPRUM CBR tworzy pomost pomiędzy nauką a przemysłem.
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl