Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527431
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG"
Instytucje proinnowacyjne w regionie - Agencje Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie została powołana w 1991 r. Aktywnie działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. Ma na koncie realizacje szeregu projektów wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym udział w licznych programach pomocowych Unii Europejskiej.

1. Podstawowe dane
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREGAgencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
tel.: + 48 (74) 872 50 25, (74) 872 70 45
fax: + 48 (74) 872 50 25
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.agroreg.com.pl
NIP: 885-00-03-029
REGON: 890514362
KRS: 0000055025
Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

2. Struktura organizacyjna
a) Władze Spółki
Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Akcjonariat
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 8 268 300 zł. W strukturze kapitału dominuje udział samorządów: 60,86% akcji. Z pozostałych akcjonariuszy największy udział maja: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (25,08%) i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (9,68%)
c) Komórki organizacyjne
  • Zespół Noworudzkiego Parku Przemysłowego – zakres odpowiedzialności: usługa informacyjna, doradcza i szkoleniowa oraz promocja i zarządzanie inwestycja
  • Zespół wsparcia przedsiębiorczości – zakres odpowiedzialności: usługa finansowa, informacyjna i doradcza
  • Zespół zarządzania majątkiem – zakres odpowiedzialności: zarządzanie nieruchomościami, informatyka
  • Zespół zarządzania zasobami finansowymi – zakres odpowiedzialności: księgowość, sprawozdawczość
  • Zespół zarządzania zasobami ludzkimi – zakres odpowiedzialności: kadry, sekretariat

3. Strategiczne kierunki działalności statutowej
a) Udostępnianie nowoczesnej powierzchni produkcyjnej i usługowej Zarządzanie Noworudzkim Parkiem Przemysłowym – działania na rzecz rewitalizacji przemysłowej majątku pokopalnianego KWK „Nowa Ruda”. Projekt I etapu realizacji w okresie 2005-2008 o wartości brutto 44,85 mln posiada udokumentowane wsparcie finansowe Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 działanie 1.3 w wysokości 35,00 mln zł
b) Wspieranie finansowe programów inwestycyjnych małej i średniej przedsiębiorczości Zarządzanie Dolnośląskim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym – wsparcie dla przedsiębiorców Dolnego Śląska w postaci pożyczek na jedno zadanie inwestycyjne w kwocie do 120 tys. zł. Kapitał funduszu wynosi 11,3 mln zł. Okres realizacji projektu: od grudnia 2003 roku do chwili obecnej
c) Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez świadczenie usług informacyjnych i doradczych
  • Prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” realizowanego przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości – II edycja konkursu. Okres realizacji projektu: 01 maj 2009 – 31 czerwiec 2011 r.
  • Prowadzenie Punktu Informacyjno-Kontaktowego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu: 27.11.2008 – 31.12.2004r.

4. Sieci współpracy
W 1999 roku ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, aby czynnie uczestniczyć w rozwoju regionu, podpisała, wraz z innymi agencjami rozwoju regionalnego z terenu Dolnego Śląska, list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięć gospodarczych i promocyjnych. Wspólne inicjatywy i projekty realizuje nie tylko z w/w agencjami, ale także m.in. z:

a) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
b) Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
c) Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Powiatowymi Urzędami Pracy
d) jednostkami samorządu terytorialnego
e) wyższymi uczelniami we Wrocławiu

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl