Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527452
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekt: Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w Województwie Dolnośląskim
Baza projektów - Projekty realizowane przez Wydział Gospodarki
Projekt: Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w Województwie Dolnośląskim

Cel główny:
Analiza stanu oraz prognoza kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych (IP) w województwie dolnośląskim, w kontekście współpracy tych instytucji z władzami samorządowymi, na rzecz wzrostu poziomu wiedzy podmiotów polityki regionalnej, w szczególności przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowo-badawczych oraz władz samorządowych.


Cele szczegółowe:
1. Utworzenie mapy Instytucji IP  na Dolnym Śląsku.
2. Określenie stanu, potrzeb, kierunków rozwoju IP na Dolnym Śląsku.
3. Utworzenie modelu współpracy sektora publicznego z IP na Dolnym Śląsku.
4. Wypracowanie rekomendacji dla władz regionalnych dotyczących kierunków rozwoju IP na Dolnym Śląsku.
5. Upowszechnienie dostępu podmiotów polityki regionalnej, zwłaszcza przedsiębiorców do kompleksowej wiedzy dotyczącej działalności IP w regionie.

Okres realizacji projektu:
10.2009r. – 04.2011r.

Rezultaty:
Badanie pozwoliło nakreślić model współpracy władz samorządowych z instytucjami proinnowacyjnymi, wskazać dobre praktyki, oraz przygotować rekomendacje dla przyszłych działań Zarządu Województwa. Łącznie w badaniu udział wzięło 28 instytucji proinnowacyjnych z regionu, a jedynie dwie instytucje tego typu  (Akademicki Inkubator przy Wyższej Szkole Bankowej oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.) odmówiły w nim uczestnictwa. Przed, w trakcie, oraz po badaniu zostały zorganizowane seminaria konsultacyjne. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji proinnowacyjnych regionu, członkowie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W Lutym 2011 roku został opublikowany raport końcowy badania. Ponadto 31 marca 2011 roku przeprowadzono konferencję podsumowująco projekt oraz promującą publikację. Wzięło udział ok. 70 osób w tym w większości przedstawiciele IOB.

Pliki do pobrania:

Data: 20.08.2009 Aktualizacja: 11.01.2012
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl