Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 526873
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szanse i zagrożenia polityki innowacyjnej Regionu. Wstępne rozeznanie.
E-biblioteka - Raporty

Zarówno w rodzimej literaturze fachowej, jak i w publicystyce zagadnienia związane z procesami innowacyjnymi zwykło się rozpatrywać w kontekście oferowanym przez nauki ekonomiczne lub w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań o charakterze technologicznym.
Tymczasem, poza ekonomią oraz dyscyplinami ścisłymi i technicznymi, również nauki społeczne oferują analityczne wsparcie dla lepszego zrozumienia szeroko rozumianej innowacyjności.  Wśród rozlicznych możliwych wątków szerzej zakrojonej  dyskusji, jednym z najistotniejszych wydaje się problematyka związana z funkcjonowaniem publicznych procesów decyzyjnych. Wątek ten, choć wyodrębniony, byłby jednak zbyt szeroki, by w sposób rozsądny starać się go ogarnąć, zwłaszcza w tak skrótowej formie, jaką jest materiał przygotowany na seminarium.  Dlatego też wypada w jego obrębie wskazać na zagadnienie węższe, a jednocześnie wystarczająco istotne dla regionalnej innowacyjności. Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż stereotypowo (a zarazem trafnie) uznaje się, że w demokracjach najważniejsza jest dyskusja oraz wzajemne poszanowanie artykułowanych racji, powinniśmy rozpocząć od zagadnień możliwie najbliższych zarówno samej demokracji, jak i innowacyjności. Wiele przemawia za tym, że zarysowane w ten sposób pole rozważań stosunkowo najlepiej wpisuje się w dyskusję nad deliberacyjnymi formami demokracji liberalnej. Do podjęcia problematyki demokracji deliberacyjnej, oprócz niewątpliwie ostatnio widocznej swoistej mody intelektualnej, skłaniają zarówno rekomendacje szanowanych gremiów międzynarodowych, jak i obserwacja funkcjonowania rodzimych instytucji politycznych i administracyjnych, a także zdrowy rozsądek. Ten zaś podpowiada, że instytucje demokracji partycypacyjnej, przybliżając ‘władzę do ludu’, mogą przysłużyć się pomniejszaniu deficytu zaufania dla decyzji zapadających na wyższych ‘piętrach’ systemu politycznego. O tym, że w przytoczonym zdroworozsądkowym stwierdzeniu tkwi sporo prawdy przekonuje obserwacja niedomagań rodzimych instytucji demokracji przedstawicielskiej - zarówno organów stanowiących, jak i klasycznych (trójstronnych) ciał konsultacyjnych. Niedomagania te są jedną z przyczyn obniżającej się społecznej oceny tychże instytucji, a pośrednio mogą się również przyczyniać do pogłębiania absencji wyborczej, obywatelskiej pasywności oraz politycznej apatii wielu Polaków. Wydaje się, że szansę na przezwyciężenie wspomnianych zjawisk stwarza rozwój instytucji, które w rozmaity sposób odzwierciedlają idee demokratycznej partycypacji bezpośredniej. Ich funkcjonowanie może uzupełniać i ożywiać działanie klasycznych ośrodków demokracji reprezentacyjnej. Rekomendacje o bardzo podobnej treści odnajdziemy w opracowaniach firmowanych przez OECD i UE. Chodzi tu przede wszystkim o raport OECD z 2001 roku zatytułowany Governance in the 21st Century oraz białą księgę Unii Europejskiej pt. European Governance (COM 428/2001), w którym to dokumencie wskazuje się na pięć zasad „dobrego rządzenia”, które należy implementować w obszarze UE.

 

Załączniki:
Pobierz plik (szanse-i-zagrozenia.pdf) [Szanse i zagrożenia polityki innowacyjnej Regionu. Wstępne rozeznanie. Wrocław 2006]
Data: 06.08.2009 Aktualizacja: 07.08.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl